Learn from patients with pain similar to yours

CatchMyPain Community and Pain Diary App to manage chronic illness

fall på isen

Jul 14, 2014 8:17 AM

skal bruke denne kalenderen til å holde oversikt over når og hvor jeg har vondt slik at jeg lettere kan se hvilke dager og hva som gjør meg bedre. Jeg skal også bruke denne til å vise min lege.

Ready to start relieving your pain?

Join Community